Per 1 januari was het dan zover. Het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid treedt in werking wat betreft flexibel personeel. Er verandert dan veel als het om tijdelijke contracten gaat.
Vervolgens gelden er per 1 juli 2015 nieuwe regels, vooral omtrent ontslagrecht, maar ook rondom de aanzegtermijn en de duur van ketencontracten. Voor u als eigenaar […]